Mikä on Työtalo -palvelupilotti?

Työtalon toiminta alkoi marraskuussa 2019.Palvelua tuotetaan konsortiossa, jossa päähakija Mielen ry vastaa palvelun hallinnoimisesta, koordinoinnista, taloudesta ja kirjanpidosta, yhteydenpidosta palveluntilaajaan ja sidosryhmiin.

Muut palveluntuottajat ovat Sopimusvuori ry, SunUra Oy, Työvalmennussäätiö Syke sekä alihankkijan roolissa Verve Oy ja Cimson Koulutuspalvelut Oy. Mielen ry toimii konsortion jäsenten kanssa myös palveluntuottajana.

Hyödynnämme palvelussa asiakkuudenhallinta- ja osaamiskartoitustyökaluna ForeAmmatti PLUS -kokonaispalvelua. Lisäksi käytössämme on Cimson Koulutuspalveluiden Redi-tuoteperheen verkkovalmennustyökalut.

Työtalo-hankkeessa on valmennustiimissä 15-30 yksilö- ja/tai ryhmävalmentajaa, yritystiimissä 2-3 henkilöä sekä hallinnossa kolme henkilöä.

Työnhakuvalmennus

Tavoitteena on saattaa työnhaun taidot ja asiakirjat ajan tasalle ja löytää esimerkiksi työkokeilupaikka yrityksessä. Palvelua toteutetaan räätälöidysti asiakkaan toiveiden mukaisesti ja pitkän tähtäimen tavoitteena on työllistyminen omalle alalle.

Koulutusvalmennus

Tavoitteena on tehdä osaamiskartoitusta sekä laatia suunnitelmaa ammatillisen osaamisen kehittämiseksi pienin täydennyskoulutuksin tai tutkintotavoitteisesti asiakkaan toiveiden mukaisesti.

Taitovalmennus

Elämäntaidot, motivointi ja työelämävalmiudet. Valmennuksen tarkoituksena on tukea asiakasta lisäksi arjen tai talouden hallintaan liittyvissä kysymyksissä.

Yrittäjävalmennus

Tavoitteena on tutustua yrittäjyyden eri muotoihin ja brändäykseen. Yrittäjyysvalmennuksessa laaditaan kevyt liiketoimintasuunnitelma sekä perehdytään yrittäjyyteen liittyviin kysymyksiin.