TYÖTALO PIRKANMAA

Palvelu on suunnattu Uudenmaan TE-toimiston ja Uudenmaan alueen työllisyyden kuntakokeilun yli 29-vuotaille asiakkaille. Pirkanmaalla konsortion jäseniä ovat Mielen Ry, Sopimusvuori ry, SunUra Oy, Työvalmennussäätiö Syke sekä alihankkijan roolissa Verve Oy ja Cimson Koulutuspalvelut Oy. Pirkanmaalla asiakasohjaus Työtalo-palveluun on päättynyt.


Työtalo Pirkanmaa -kuntakokeiluhanke on päättymässä. Kokeilu tarjosi erilaisia ura- ja työhönvalmennuspalveluita yli 29-vuotaille työnhakijoille. Hanke kesti 1,5 vuotta vuosien 2019–2021 aikana. Työtalo-palvelukonseptin pilotissa oli mukana yli 2000 työnhakijaa, joista 70 %:lle on pystytty löytämään jokin polku tai ratkaisu. Palvelun tavoitteena oli auttaa löytämään yksilöllinen polku kohti työelämää, opintoja tai yrittäjyyttä.

Koulutuspolulle lähteviä asiakkaita tuetaan ja ohjataan koulutukseen hakeutumisessa, sekä tarvittaessa mahdollisten uravaihtoehtojen selkeyttämisessä. Uravalmennukseen liittyy tutustuminen erilaisiin koulutus- ja työllistymismahdollisuuksiin, sekä kouluttautumiseen ja työllistymiseen liittyviin taloudellisiin tukiin. Uravalmennusta tarvitsevat voivat saada tarvittaessa ammatinvalinta- ja urapsykologin palveluita. Niitä tarjotaan asiakkaille, joilla ei ole ammatillista koulutusta tai jotka tarvitsevat alan vaihtoa tai jotka tarvitsevat urasuunnitelmien selkeyttämistä.

Työnhakupolun asiakkaita autetaan perehtymään työnhakuprosessiin ja erilaisten työnhakukanavien hyödyntämiseen. Heitä autetaan myös laajentamaan näkemyksiään siitä, mistä kaikkialta omaan osaamiseen sopivia työpaikkoja voi löytää ja hakea.  Asiakasta valmennetaan käyttämään ajanmukaisia ja asiakkaalle parhaiten soveltuvia työnhaun menetelmiä, minkä lisäksi kehitetään työnhakuasiakirjoja ja työelämävalmiuksia. Asiakas oppii löytämään ja arvioimaan laaja-alaisesti erilaisia työpaikkavaihtoehtoja oman osaamisensa näkökulmasta.

Itsensä työllistämisestä kiinnostuneille tarjotaan perustietoa yrittäjyydestä ja erilaisista itsensä työllistämistavoista (ml. kevytyrittäjyys ja osuuskunnat), yrittäjyyteen liittyvää sparrausta sekä tuetaan liiketoimintasuunnitelman tekemisessä. Asiakkaat voidaan tarvittaessa ohjata syventävään palveluun tai yrittäjäkoulutukseen.

Lisäksi:

  • Yritys- ja verkostotiimi tekee työpaikkakartoituksia ja tuottaa palvelun työnhakija-asiakkaiden käyttöön tietoja heidän oman alansa työpaikoista ( palkkatuki-, työkokeilu- ja oppisopimuspaikoista).
  • Järjestämme työnhakija-asiakkaiden tarvitsemat hygieniapassi-, anniskelupassi- ja työturvallisuuskorttikoulutukset joustavasti hyödyntämällä siinä paikallisia korttikoulutuksia järjestäviä tahoja ja koulutus.fi -sivuilla tarjottavia verkkomuotoisia etäkoulutuksia.
  • Vahvistamme työnhakuun liittyen tietokoneiden käytön perustaitoja esim. sähköisen työhakemuksen tekeminen ja somen työnhakukanavien käyttö.
  • Käytössä on myös verkkomateriaalia, jota voidaan hyödyntää itsenäisessä työskentelyssä

Työtalo Pirkanmaa
Pinninkatu 45, 2. krs
33100 TAMPERE
Puh. 050 330 4779
info@tyotalo.fi

 

» Nopea
palvelunaloitus
» Tavoitteena
nopea työllistyminen
» Yksilöllinen
palvelupolku
» Monipuoliset palvelut
samasta talosta

Työnhakuvalmennus

Tavoitteena on saattaa työnhaun taidot ja asiakirjat ajan tasalle ja löytää esimerkiksi työkokeilupaikka yrityksessä. Palvelua toteutetaan räätälöidysti asiakkaan toiveiden mukaisesti ja pitkän tähtäimen tavoitteena on työllistyminen omalle alalle.

Koulutusvalmennus

Tavoitteena on tehdä osaamiskartoitusta sekä laatia suunnitelmaa ammatillisen osaamisen kehittämiseksi pienin täydennyskoulutuksin tai tutkintotavoitteisesti asiakkaan toiveiden mukaisesti.

Taitovalmennus

Elämäntaidot, motivointi ja työelämävalmiudet. Valmennuksen tarkoituksena on tukea asiakasta lisäksi arjen tai talouden hallintaan liittyvissä kysymyksissä.

Yrittäjävalmennus

Tavoitteena on tutustua yrittäjyyden eri muotoihin ja brändäykseen. Yrittäjyysvalmennuksessa laaditaan kevyt liiketoimintasuunnitelma sekä perehdytään yrittäjyyteen liittyviin kysymyksiin.

 

Työtalon tavoitteet työnhakijalle

Työtalon palveluiden tavoitteena on mahdollistaa asiakkaalle nopea palvelun aloitus ja yksilöllinen asiakkaan tilanteen huomioiva enintään 12 kk palvelupolku. Työtalossa lähdetään liikkeelle asiakkaan omasta palvelutarpeesta. Yksilöllisellä tuella ja erilaisten ryhmäpalveluiden avulla vahvistetaan asiakkaan osaamista ja työllistymistä. Tavoitteena palvelussa on työkokeiluiden ja osatutkintojen suorittamisen kautta edetä koulutukseen ja uuteen työpaikkaan.