KONSORTION JÄSENET

Mielen ry on mielen hyvinvoinnin vahva osaaja Suomessa. Edistämme mielen hyvinvointia ja luomme edellytyksiä mielenterveys- ja päihdetyötä tukeville palveluille sekä kokeilu- ja kehittämishankkeille. Tuotamme monipuolisia kasvu-, asumis- ja avopalveluita.
mielen.fi

SunUra Oy tuottaa tehokkaita työllistämispalveluita yrityksille, julkiselle sektorille sekä muille työllistämistoimijoille. Työllistämme pääasiassa haastavassa työmarkkina-asemassa olevia henkilöitä ja tarjoamme laajasti erilaisia työllistämistä tukevia palveluita.
sunura.fi

Sopimusvuori ry tuottaa sosiaalisen kuntoutuksen ja kuntouttavan työtoiminnan palveluja sekä ylläpitää matalan kynnyksen klubitaloja mielenterveyskuntoutujille. Kaikissa toimintamuodoissa kantava ajatuksemme on edistää kokonaisvaltaista hyvinvointia erityisesti mielenterveyden näkökulmasta.
sopimusvuori.fi

Tampereen työvalmennussäätiö Syke toteuttaa kuntouttavaa työtoimintaa, yksilö- ja työhönvalmennusta tamperelaisille pitkään työttömänä olleille henkilöille. Asiakkaan kuntoutumisen tukena töitä tekevät työvalmentajat, yksilövalmentajat ja työhönvalmentajat.
tampereensyke.fi

Kuntoutussäätiö on kuntoutuksen suunnannäyttäjä. Visiomme on olla vetovoimaisin kuntoutuksen kehittämisympäristö. Toiminnassamme yhdistämme asiakaskokemuksen korkeatasoiseen monitieteiseen tutkimukseen, uudistamme kuntoutusmalleja ja kuntoutusjärjestelmää sekä innostamme kehittämiseen mukaan asiantuntijoita, päättäjiä, yrityksiä, järjestöjä ja asiakkaita.
kuntoutussaatio.fi