Työtalo Uusimaa -konsortio tuottamaan laajasti työhönvalmennusta Uudenmaan alueella

Työtalo Uusimaa -konsortio on valittu toteuttamaan Länsi-Uudenmaalle sekä Pohjois- ja Keski-Uudenmaalle työhönvalmennusta yli 30-vuotiaille työnhakijoille, jotka tarvitsevat henkilökohtaista ja intensiivistä tukea. Konsortio hyödyntää työhönvalmennuksessa Pirkanmaalla pilotoitua Työtalo-toimintamallia, jota se kehittää Uudellamaalla edelleen.

Asiakkaita palveluun ohjaavat Uudenmaan TE-toimisto sekä Uudenmaan työllisyyden kuntakokeilun kokeilukunnat. Asiakkaita tulee olemaan yhteensä noin 1100 ja palvelua järjestetään 2,5 vuoden ajan 1.5.2021-31.12.2023. Konsortion muodostavat Mielen ry, SunUra Oy, Sopimusvuori ry, Tampereen työvalmennussäätiö Syke ja uutena osapuolena Kuntoutussäätiö.

Konsortion valinta palveluntuottajaksi tehtiin Uudenmaan ELY-keskuksen Työhönvalmennus Uudellamaalla -tarjouskilpailun perusteella.

Työtalo-palvelukonsepti on osoittanut toimivuutensa

Työtalo-palvelukonseptin kehittäminen alkoi vuosina 2019–2021 Pirkanmaan pilotissa, jossa on yli 2000 asiakasta. Palveluun kuuluu neljä valmennuskokonaisuutta: työnhaku-, koulutus-, taito- ja yrittäjävalmennus. Pilotissa 70 %:lle asiakkaista on pystytty löytämään jokin polku tai ratkaisu.

Uudellamaalla palvelukonseptia kehitetään ja monipuolistetaan edelleen. Palvelua muokataan muotoutumaan tarpeiden mukaiseksi ja ennakoimaan tulevaa.

Työtalon vahvuuksia ovat mm. toimiva yhteistyö TE-toimistojen, kuntien, yritysten ja järjestöjen kanssa, kokemus liikkuvasta kuntiin vietävästä yksilö- ja ryhmävalmennuksesta, valmius tuottaa räätälöityjä palveluja monenlaisille asiakasryhmille sekä osaavat valmentajat.

Kuntoutussäätiö tuo konsortion uutena osapuolena yhteistyöhön mm. käytännönläheistä, tutkittua tietoa työllisyyttä edistävistä palveluista ja vaikuttavista toimintamalleista. Kuntoutusäätiöllä on myös kokemusta etä- ja hybridimuotoisista kuntoutus- ja työllisyyspalveluista.

Konsortiossa on voimaa

Työtalo Uusimaa -konsortio muodostuu toisiaan täydentävistä ja tukevista järjestöistä, joilla on poikkeuksellisen vahva osaaminen työllisyyspalveluiden toteuttamisesta. Konsortio mahdollistaa laajemmat resurssit ja ratkaisut sekä kunkin jäsenen vahvuuksien hyödyntämisen. Konsortion päähakijana toimii Mielen ry, joka vastaa palvelun hallinnoimisesta ja koordinoinnista. Konsortion jäsenet toimivat tasavertaisessa asemassa.

Konsortion voittoa tavoittelemattomat järjestöt ovat yhteiskunnallisia toimijoita, joiden palvelutuotannon mahdolliset voitot palautuvat yleishyödylliseen toimintaan ja palveluiden kehittämiseen. Palveluiden laadun ja asiakaslähtöisyyden perustan rakentavat palveluiden käyttäjät, jotka ovat mukana palveluiden kehittämisessä ja päätöksenteossa

Konsortion jäsenet

Mielen ry on mielen hyvinvoinnin vahva osaaja Suomessa. Edistämme mielen hyvinvointia ja luomme edellytyksiä mielenterveys- ja päihdetyötä tukeville palveluille sekä kokeilu- ja kehittämishankkeille. Tuotamme monipuolisia kasvu-, asumis- ja avopalveluita.
Lue lisää verkkosivuilta: mielen.fi
SunUra Oy tuottaa tehokkaita työllistämispalveluita yrityksille, julkiselle sektorille sekä muille työllistämistoimijoille. Työllistämme pääasiassa haastavassa työmarkkina-asemassa olevia henkilöitä ja tarjoamme laajasti erilaisia työllistämistä tukevia palveluita.
Lue lisää verkkosivuilta: sunura.fi
Sopimusvuori ry tuottaa sosiaalisen kuntoutuksen ja kuntouttavan työtoiminnan palveluja sekä ylläpitää matalan kynnyksen klubitaloja mielenterveyskuntoutujille. Kaikissa toimintamuodoissa kantava ajatuksemme on edistää kokonaisvaltaista hyvinvointia erityisesti mielenterveyden näkökulmasta.
Lue lisää verkkosivuilta: sopimusvuori.fi
Tampereen työvalmennussäätiö Syke toteuttaa kuntouttavaa työtoimintaa, yksilö- ja työhönvalmennusta tamperelaisille pitkään työttömänä olleille henkilöille. Asiakkaan kuntoutumisen tukena töitä tekevät työvalmentajat, yksilövalmentajat ja työhönvalmentajat.
Lue lisää verkkosivuilta: tampereensyke.fi
Kuntoutussäätiö on kuntoutuksen suunnannäyttäjä. Visiomme on olla vetovoimaisin kuntoutuksen kehittämisympäristö. Toiminnassamme yhdistämme asiakaskokemuksen korkeatasoiseen monitieteiseen tutkimukseen, uudistamme kuntoutusmalleja ja kuntoutusjärjestelmää sekä innostamme kehittämiseen mukaan asiantuntijoita, päättäjiä, yrityksiä, järjestöjä ja asiakkaita.
Lue lisää verkkosivuilta: kuntoutussaatio.fi