Mikä on Työtalo -palvelupilotti?

Työtalo aloittaa toimintansa marraskuussa 2019. Palvelu tuotetaan konsortiossa, jossa päähakijana on Mielen ry, joka vastaa palvelun hallinnoimisesta, koordinoinnista, yhteydenpidosta palveluntilaajaan ja sidosryhmiin sekä vastaa talouden ja kirjanpidon hoitamisesta.

Mielen ry toimii konsortion jäsenten kanssa myös palveluntuottajana. Muut palveluntuottajat ovat Sopimusvuori ry, SunUra Oy, Työvalmennussäätiö Syke sekä alihankkijan roolissa Verve Oy ja Cimson Koulutuspalvelut Oy.

Hyödynnämme palvelun tuottamisessa myös ForeAmmatti PLUS kokonaispalvelua asiakkuudenhallintajärjestelmänä ja osaamiskartoitustyökaluna. Lisäksi käytössämme on Redi-tuoteperheen verkkovalmennustyökalut (Cimson Koulutuspalvelut Oy).

Työtalo-projektissa on mukana 3 henkilöä hallinnossa, 20-30 yksilö- ja ryhmävalmentajaa sekä yritystiimissä 2-3 henkilöä.

Työnhaku-palvelulinja

Työnhauntaidot- ja välineet kuntoon. Minimitavoite hankkia työkokeilupaikka yrityksessä. Tavoitteena työllistyä.

Koulutus-palvelulinja

Koulutusmahdollisuudet ja joustavat opintopolut. Minimitavoite hankkia osaamisenkartoitus ja tunnistaminen. Tavoitteena jokin osaamisen lisäämisen väylä ja toimenpide.

Taito-palvelulinja

Elämäntaidot, motivointi ja työelämävalmiudet. Tarkoituksena on asettaa tavoitteita työllistymiselle tai kouluttautumiselle ja hankkia työelämäkokemusta. Valmennuksen avulla asiakasta tuetaan arjen tai esim. talouden hallintaan liittyvissä asioissa. Tavoitteena on tuoda esille työelämän realistisuutta esim. nuorten kohdalla. Minimitavoite on löytää jokin konkreettinen askel eteenpäin, työkokeilu pajalla tms.

Tavoite hankkia koulutusta, työelämäkokemusta ja löytää motivaatio pidempikestoiseen tavoitteeseen. Ryhmän sisällöissä hyödynnetään palveluntuottajien kouluttamia kokemusasiantuntijoita.

Yrittäjä-palvelulinja

Infot yrittäjyydestä, kevyt yrittäjyydestä, osuuskunnasta ja brändäyksestä. Minimitavoite on realisoida henkilön yrittäjäpotentiaalia, löytää realistinen tavoite. Tavoitteena on laatia kevyt liiketoimintasuunnitelma itsensä työllistämiseen ja hankkia tarvittavaa koulutusta aiheeseen liittyen.